Productkwaliteit Wij beloven consumenten een consistent hoge kwaliteit.

Mensen over de hele wereld kopen Storck-merken omdat ze een fijne combinatie zijn van verwennerij en plezier. De hoge kwaliteit en het goede gevoel dat mensen krijgen als ze genieten van Storck's zoetwaren geeft vertrouwen. Daar zijn we trots op en we doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat dit vertrouwen niet wordt beschaamd.

Onze principes voor productveiligheid en -kwaliteit

Mensen gelukkig maken is de filosofie achter alle merken van Storck. Om die reden is kwaliteit voor ons heel belangrijk; wij verwachten een consistent hoge productkwaliteit en die is alleen te garanderen met een efficiënt kwaliteitsbeheer, waaronder een verantwoord sourcingbeleid, gecertificeerde fabrieken die eigendom van het bedrijf zijn, transparante normen, laboratoria voor testen en zintuigonderzoek en uiteraard toegewijde medewerkers.
 

Lees meer

De aankoop van hoogwaardige grondstoffen volgens vastgelegde specificaties, onze eigen gecertificeerde productiefabrieken, strenge normen en eigen laboratoria om alle grondstoffen, tussenstappen en eindproducten te testen, zijn samen met hooggekwalificeerde medewerkers de pijlers van ons beheerssysteem en zorgen ervoor dat risico's reeds in een vroeg stadium worden geïdentificeerd en via passende maatregelen zoveel mogelijk worden geëlimineerd.

Het uitgesproken veiligheids- en kwaliteitsbewustzijn is aanwezig in alle domeinen van het bedrijf en is gestoeld op de volgende principes:

 • zorgvuldige productontwikkeling, rekening houdend met alle relevante wettelijke vereisten;
 • geselecteerde kwalitatief hoogwaardige grondstoffen en verpakkingsmaterialen die onschadelijk zijn voor de gezondheid;
 • de modernste productieprocessen en productiefaciliteiten die een hoge mate van productveiligheid garanderen;
 • risicoanalyses volgens het wettelijk vereiste HACCP-concept;
 • consequente naleving van de regels van de ‘beste productiepraktijken’ (GMP);
 • doeltreffende werknemerskwalificaties;
 • begrijpelijke, duidelijk gestructureerde processen;
 • regelmatige inspecties en certificeringen die garanderen dat we alle gedefinieerde kwaliteitsvereisten naleven en uitvoeren;
 • nauwe uitwisseling van informatie met externe deskundigen en advies van onafhankelijke onderzoeksinstellingen;
 • totale functionaliteit van ons traceerbaarheidssysteem;
 • uitgebreide teststrategieën en analysetechnieken;
 • logistieke regelingen die de versheid van onze producten garanderen;
 • gerichte, informatieve interne en externe communicatie.

Interview

Roger Wedekind – Hoofd afdeling Levensmiddelenwetgeving

Goede grondstoffen, internationale certificeringsnormen en een streng controlesysteem: Roger Wedekind verteld over Storck's strenge normen voor productkwaliteit.

Waarom is de kwaliteit van Storck producten zo hoog?

Lekkere smaak en vooral versheid zijn kenmerkend voor alle merken van Storck. Om deze versheid te kunnen garanderen, hebben we innovatieve technische oplossingen ontwikkeld voor het optimaliseren van de verpakking. De houdbaarheidsdatum die aan onze versheidsgarantie bijdraagt, wordt nauwkeurig berekend en gecontroleerd.

Voorgestelde wijzigingen in de houdbaarheidsdata worden aan strenge tests onderworpen, zodat we zeker weten dat die wijzigingen geen nadelige gevolgen hebben voor de smaak, de kleur, de consistentie of de voedingswaarde.

Welke invloed heeft dit op ons beleid voor grondstoffen?

Wij selecteren onze leveranciers en groothandelaren zorgvuldig en controleren hen nauwlettend. Sommige toeleverende fabrieken worden pas na intensieve controles goedgekeurd. Om een consistent hoge kwaliteit te kunnen garanderen, moeten we streng zijn, want zelfs de kleinste variaties in smaak en grondstofsamenstelling zijn van invloed op onze producten. De controlefrequentie hangt af van de gevoeligheid van de desbetreffende ingrediënten. Ook de actualiteit heeft invloed op de soort controle die wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld in het geval van berichten over beschadigde oogsten in de producerende landen. Als Storck hanteren wij het basisprincipe dat we het product gunstig willen beïnvloeden in elke fase van het proces – en dat doen we.

Kunt u een voorbeeld geven?

De cacaobonen die wij voor onze chocolade gebruiken, worden als grondstof ingekocht. Vervolgens wordt het product binnen ons eigen bedrijf verwerkt, zoals wij bijvoorbeeld de bonen zelf roosteren. Op deze manier gaat de verfijnde smaak die de bonen na het roosteren hebben niet tijdens het vervoer verloren. Bovendien kunnen we het product aan onze specifieke wensen aanpassen. Hetzelfde geldt voor de chocolademassa, die wij eveneens zelf maken. Het is vaak een kwestie van fijne nuances. Het in eigen huis maken van producten is essentieel voor ons succes. Het stelt ons in staat controle te houden over de wijze waarop onze recepten worden toegepast. Op deze wijze kunnen we onze zeer speciale en uiterst hoge kwaliteit garanderen.

Hanteert u procedures voor kwaliteitscontrole voor grondstoffen en voltooide producten?

Regelmatige controles en certificeringen betekenen dat ons werk controleerbaar is. Talloze controles bieden de zekerheid dat de wettelijke vereisten worden nageleefd. We gaan echter een stap verder en nemen deel aan vrijwillige certificeringsprogramma’s. Dat stelt ons in staat te voldoen aan extra, strenge criteria die wij onszelf opleggen met betrekking tot het sourcingbeleid, bijvoorbeeld ten aan zien van de duurzaamheid van palmolie.

Wat zijn de hoogste doelen en grootste uitdagingen van de toekomst?

Consumentengedrag verandert continu. Het is een hele uitdaging aan alle verwachtingen van de consument te voldoen. In dit opzicht willen wij een authentiek traject volgen dat conform de filosofie van Storck is.

Kernboodschap

Onze productgarantie is geen loze belofte.
Het vertrouwen dat consumenten in ons hebben, is onze motivatie.

Certificeringen & Onderscheidingen

Logo IFS Food

IFS Food

IFS Food (International Featured Standards): wereldwijd erkende controlestandaard voor voedingsproducenten en een belangrijke indicator voor veiligheid en kwaliteit.

Logo FSSC 22000

FSSC22000

FSSC22000 (Food Safety System Certification 22000): belangrijke kwaliteitsindicator voor voedselveiligheid in productieketens op wereldniveau.

Logo SAI 8000

SA8000

SA8000: internationale standaard voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, rechtvaardige en eerlijke werkomstandigheden, en gezondheid en veiligheid op de werkplek.

Daarnaast laat Storck een aantal van zijn producten vrijwillig door deskundigen van het Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG, het Duits Landbouwkundig Genootschap) testen. In 2019 kreeg Storck een DLG-onderscheiding voor de consistente productkwaliteit die het over een aantal jaren had gerealiseerd. Het beoordelingsproces dat aan de toekenning voorafging, houdt onder meer in dat de voedingswaren worden getest door commissies van deskundigen die niets weten over de fabrikant, het merk of de prijs.