Onze visie

De medewerkers van Storck doen dagelijks hun best om de wereld een beetje zoeter, een beetje warmer en een beetje vrolijker te maken. Want het plezier van jezelf en anderen verwennen is iets wat alle mensen delen – ongeacht nationaliteit en cultuur.

Dichtbij mensen

Dichtbij mensen

Vertrouwen

Als familiebedrijf hechten wij belang aan de kernwaarden betrouwbaarheid, samenhorigheid en wederzijds vertrouwen.

Verantwoordelijkheid

Wij vinden dat we een bijzondere verantwoordelijkheid hebben jegens het bedrijf en de mensen die op Storck en zijn merken vertrouwen.

Verbondenheid

Wij danken ons succes aan de hechte relatie met onze consumenten, medewerkers, handelspartners en leveranciers.

Passie motiveert ons

Passie motiveert ons

Toewijding

We zetten al ons talent, onze energie en resources volledig in om onze merken tot iets werkelijk speciaals te maken.

Groei

Duurzame groei en eigen kracht garanderen ons bestaan en onze afhankelijkheid, nu en in de toekomst.

Kwaliteit

Het is onze missie te zorgen voor een consistent hoge productkwaliteit en het unieke karakter van onze merken. Dat is onze belofte aan de consument.

Het voortzetten van onze traditie die zich uit in kwaliteit, geloofwaardigheid en welzijn.